Muslimsk/Islamisk begravning – Så funkar det

Islam brukar vanligtvis delas upp i två grenar, Sunni och Shi’a. Majoriteten av alla muslimer tillhör Sunni medan Shi’a-muslimerna är mindre av dessa två grenarna. Båda förgreningarna inom Islam tror på att om man utför goda gärningar under livet, ger det inträde till paradiset den dagen man dör. Skillnaderna kan vara ganska stora i utövandet av tron, men när det kommer till begravningsritualer har muslimer generellt samma syn. 

Endast jordbegravning förekommer inom islam, eftersom den muslimska tron bestämt förbjuder kremering och begravning ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet. 

Begravning enligt islam

När en muslim ligger för döden så ska de närmaste vännerna och familjemedlemmar vara närvarande. Den döende personen ska uppmuntras med hopp och vänlighet men när dödsfallet konstaterats, inleds processen med begravningsceremonin direkt. Den avlidne hämtas och körs till bårhus eller annan bisättningslokal där tvagning och svepning inleds. 

Tvättning

Man täcker över den avlidnes privata delar och börjar den rituella tvagningen och när tvagningen är klar smörjs vissa delar av kroppen med kamferolja eller parfym.

Svepning

Efter tvagning och smörjning sveps den avlidnes kropp in i ett vitt tyg. Männen sveps i tre lager tyg och kvinnor i fem lager. 

Begravningsbön

När en muslim avlider förrättas en begravningsbön som kan ske i en förrättningslokal, moské eller utomhus vid graven. 

Gravsättning

Den döde sänks ner i graven som ska vara grävd så att den dödes ansikte är vänt mot Mecka.

Efter begravningen

Efter begravsättningen får man sitta kvar en stund för att reflektera över döden och livet efter detta. Man brukar då framföra sina kondoleanser till den avlidnes anhöriga.

Gravplatsen

Muslimska församlingar är angelägna om att få egna begravningsplatser och gravarna ska vara klart utmärkta så att ingen beträder graven.