Hinduisk begravning – Så funkar det

Hinduismen är både religion och socialt system. Den har ingen känd grundare, profet eller någon gudomlig uppenbarelse som har upphöjts. Hinduismen har olika inriktningar som kan betraktas som olika religioner. Det är den dominerande religionen i länderna Indien, Sydostasien och Uganda. Antalet hinduer i Sverige uppskattas till ca 40 000.
Fromhet står i centrum inom hinduismen och tonvikten ligger i hur man lever sitt liv. Man tror att Brahman som är den gudomliga världssjälen, är den kraft som finns i allt och alla, som aldrig kan dö eller förstöras. När en människa dör befrias själen från kroppen, som sedan flyttar över i en ny kropp som just ska födas. Människors skäl är en del av världssjälen, i ett evigt kretslopp.

Vid dödsfallet

I slutskedet bör den döende få vistas i ett eget rum med gudabilder och ett altare. Det är vanligt att man läser ur de heliga skrifterna fram tills döden inträtt.

Omhändertagande

När döden har inträtt ska den döde vändas mot öster under tiden som tvättningen sker av sjukvårdspersonalen, samtidigt som en ceremoni hålls.

Svepning

Efter tvättning kläs den döde i en svepdräkt, därefter täcks den avlidna med ett bomullstyg dekorerat med Guds namn (Brahma). Tvättningen och svepningen bör göras av någon med samma kön som den avlidna.

Begravningsceremoni

Inom hinduismen bör en kremering ske inom ett dygn om möjligt. Begravningsceremonin utförs i krematoriet av en bramin (likvärdig präst). Efter ceremonin kremeras den avlidne omgående.

Minnesstund

Inom en vecka efter kremeringen hålls en minnestund och man dekorerar ett altare med bilder, religiösa symboler, håller tal och äter vegetarisk mat.

Gravsättning

Helst ska askan spridas i Gangesfloden eller i en flod med rinnande vatten men gravsättning av askan kan även ske i minneslund eller i urngrav.