Buddhistisk begravning – Så funkar det

Buddhismen uppstod i Indien ca 500 är före Kristus och är idag en av de stora världsreligionerna. I Sverige är buddismen tredje största religion. Det som skiljer buddhismen från många andra livsåskådningar är att buddhister ser döden som ett nytt kapitel och något naturligt. 

Grundtankarna inom buddismen och en av de viktigaste livsreglerna för en buddhist är att respektera och skydda allt liv på jorden, det gäller även de minsta insekterna. Buddhas lära handlar om vägen bort från allt lidande, och man tror inte på en skapande gud.

Buddhistisk begravning

Inom buddhismen tror man på reinkarnation och karma, man återföds till nytt liv om och om igen tills man blivit en så god människa, att man till sist når Nirvana, den eviga friden. För att hjälpa den avlidna att påbörja det nya kapitlet/livet på bästa möjliga sätt genomför en munk eller en nunna en ritual där man läser en buddhistisk skrift.

Buddhistisk begravningsceremoni

En buddhistisk begravningsceremoni kan se ut på olika sätt, beroende på om den är formell eller informell. Vid en formell begravning brukar en munk, hålla i ceremonin men under en mer informell ceremoni genomförs ritualen tillsammans med deltagarna. Kistan dekoreras med buddhistiska symboler och med ljus, blommor och rökelser.

Klädsel vid en buddhistisk begravning

Vita kläder är vanligast under en buddhistisk begravningsceremoni men det händer att deltagarna även bär svarta kläder.

Den avlidnes kropp vid en buddistisk begravning

Inom buddhismen är det inte reglerat om kroppen ska jordbegravas eller kremeras. Anledningen till det är att för buddhister är kroppen ett tillfälligt hem för själen under livet, dock är det viktigt att kroppen behandlas med respekt.

Efter begravningen

Under gravsättningen närvarar hela familjen samt alla vänner och efteråt hålls en minnesstund med en enkel måltid.