Borgerlig begravning – Så funkar det

I Sverige är borgerliga begravningar en medborgerlig rättighet sedan 1926, då det lagstadgades att vem som helst kan välja en borgerlig begravning. Det är en privat angelägenhet hur man väljer att begravas. En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en kan bestämma helt fritt hur den skall utformas. Den borgerliga ceremonin får hållas med eller utan religiösa inslag, det är upp till var och en att bestämma.

En borgerlig begravning innebär stora möjligheter att skapa ett personligt avsked, eftersom det inte finns någon tradition eller formella krav att ta hänsyn till. Därför kan begravningsceremonin utformas precis efter ens egna eller den avlidnas önskemål. En borgerlig begravning kan även hållas i princip var som helst, i trädgården, vid havet, vid graven, i ett kapell och så vidare.

Det är även helt fritt att välja musik, dikter och tal och så vidare, så länge avskedet av den avlidne är respektfullt. Vid borgerliga begravningsceremonier är vanligt att man skapar ett personligt avsked genom att välja ett visst tema, exempelvis genom att fånga den avlidnes syn på livet, intressen eller annat som kan lyfta fram den avlidne som person.

Borgerlig begravningsakt

En borgerlig begravning leds av en borgerlig officiant, denna person kan vara vem som helst, till exempel en vän till den avlidne, en nära anhörig eller en utbildad borgerlig officiant. Ceremonin kan vara kort och enkel och stillsam men också stor med många gäster och inslag av musik, tal och dikter. Här är exempel på hur en enkel borgerlig ceremoni kan se ut: 

  • Inledande musik
  • Diktläsning eller tal
  • Solosång eller gemensam sång
  • Officianten talar om den avlidne, motsvarighet till kyrkans griftetal
  • Tyst minut
  • Gästerna tar personligt avsked vid kistan. Handbuketter läggs på kistan.
  • Kort tal 
  • Avslutande musik