Uppvidinge Begravningar

Typer av begravningar

Sverige är ett mångkultursamhälle med religionsfrihet, vilket betyder att i begravningssammanhang har man friheten att begravas enligt den religions tradition man tillhör. Dock är den vanligaste begravningsformen i Sverige kristen begravning i kyrkan. Vi har en lag i Sverige som säger att man ska begrava en avliden person enligt dennes önskemål så långt som möjligt. 

Begravningsplatser runt om på i Sverige erbjuder olika gravalternativ för att tillgodose allas önskemål. En begravning kan ske på många olika sätt beroende på vilken tro man tillhör eller vad den avlidne hade för önskemål. 

Dessa begravningsalternativ är de vanligaste på våra kyrkogårdar:

Jordbegravning

Vid en jordbegravning har man en begravningsceremoni i en kyrka eller kapell, därefter sänks kistan med den avlidne ned i en grav. Ofta tar man avsked vid graven efter nedsänkningen.

Kremationsbegravning

Vanligtvis har man en begravningsceremoni i en kyrka, kapell eller på en annan plats. När de anhöriga tagit avsked och lämnat lokalen körs kistan till ett krematorium och vid ett senare tillfälle sker jordsättningen av urnan.  

Ceremoni med urna

Om kremering sker innan kan ceremonin äga rum senare än inom 1 månad. Ceremoni med urna kan genomföras precis som vid jordbegravning.

Direktkremation

Den avlidne läggs i en kista som förs till ett krematorium direkt utan föregående ceremoni och därefter gravsätts urnan på en plats som anhöriga önskat och närvarar vid gravsättningen.

Minneslund

När askan gravsätts i en minneslund sker det utan närvaro av anhöriga. Anhöriga blir underrättade om att gravsättningen genomförts.

Asklund/Askgravplats

Här gravsätts urnan på utsedd skötselfri gravplats i en asklund/askgravplats, där anhöriga får delta i gravsättningen och den avlidnes namn blir ingraverat.

Spridning eller sänkning vid havet

Anhöriga hämtar urnan med aska och sprider den på önskad plats. 

Kolumbarium

Gravplatsen är en nisch där urnan placeras med en inskriptionsplatta framför.

Välja begravningsbyrå

Om du känner dig överväldigad kan begravningsplanering verka som en skrämmande uppgift. Men oroa dig inte, det finns hjälp att få! Det finns begravningsbyråer som är redo att bistå med hjälp och de har erfarenhet av att hjälpa personer i dessa situationer. Så du kan känna dig lugn i detta när allt runtomkring upplevs som överväldigande. Vi rekommenderar Fenix Begravningsbyrå Växjö eller Fenix Begravningsbyrå Kalmar. Dessa begravningsbyråer finns i närheten av Uppvidinge kommun och de har erfarenhet av att arrangera begravningar i Uppvidinge kommun, Växjö och Kalmar med omnejd.

Här nedanför finner ni några grundläggande saker som kan hjälpa dig att komma igång med själva processen. Det är inget krav på att ha koll på dessa frågor innan du tar kontakt med en begravningsbyrå, men det kan underlätta för dig själv i din process. Begravningsbyrån kommer med stor sannolikhet att fråga dig om dessa punkter när du tar kontakt med dem.

1. Vilken typ av begravning du vill ha.

Det finns en mängd olika begravningsarrangemang att välja mellan, så det är viktigt att bestämma vilken typ av tjänst du vill ha. Några vanliga alternativ är traditionell begravning, kremering eller minnesstund.

2. Fundera på alternativ till gravplats, en plats för ceremonin och plats för eventuell minnesstund.

När du planerar en begravning är det bra att bestämma sig för vilken gravplats eller kyrkogård man vill begrava sin nära anhöriga på. Sedan är plats för själva ceremonin viktigt, skall det vara den plats som finns i anslutning till gravplatsen eller någon annan plats? Väljer ni sedan att även ha en minnesstund så behöver ni tänka ut vart ni vill hålla denna.

3. Fundera på detaljerna i ceremonin.

När du vet på ett ungefär vilken typ av ceremoni ni vill ha och vilken begravningsplats samt lokal för ceremonin behöver du fundera lite på detaljerna. Fundera på olika psalmer och/eller musik som ska spelas upp, vill ni ha med uppläsningar eller hyllningar och bestäm om det ska vara en gudstjänst också.

4. Budgeten för begravningen.

Fundera även på hur stor budget du har för begravningen, det är trotts allt den som bestämmer till stor del i vad du kan arrangera för typ av ceremoni, minnesstund osv. Kostnaden för en begravning varierar oerhört mycket och det är svårt att på förhand säga exakt vad den kostar. Men alla begravningsbyråer fokuserar på att göra varje ceremoni kärleksfull, hedervärd och respektabel, oavsett vilken budget man har att tillgå. Fokus ligger på att hedra en förlorad och älskad nära anhörig.

Kontakta oss

Stad

Uppvidinge

Contact Us

E-post: info@uppvidingebegravningar.se