Uppvidinge Begravningar

Typer av begravningar

Sverige är ett mångkultursamhälle med religionsfrihet, vilket betyder att i begravningssammanhang har man friheten att begravas enligt den religions tradition man tillhör. Dock är den vanligaste begravningsformen i Sverige kristen begravning i kyrkan. Vi har en lag i Sverige som säger att man ska begrava en avliden person enligt dennes önskemål så långt som möjligt. 

Begravningsplatser runt om på i Sverige erbjuder olika gravalternativ för att tillgodose allas önskemål. En begravning kan ske på många olika sätt beroende på vilken tro man tillhör eller vad den avlidne hade för önskemål. 

Dessa begravningsalternativ är de vanligaste på våra kyrkogårdar:

Jordbegravning

Vid en jordbegravning har man en begravningsceremoni i en kyrka eller kapell, därefter sänks kistan med den avlidne ned i en grav. Ofta tar man avsked vid graven efter nedsänkningen.

Kremationsbegravning

Vanligtvis har man en begravningsceremoni i en kyrka, kapell eller på en annan plats. När de anhöriga tagit avsked och lämnat lokalen körs kistan till ett krematorium och vid ett senare tillfälle sker jordsättningen av urnan.  

Ceremoni med urna

Om kremering sker innan kan ceremonin äga rum senare än inom 1 månad. Ceremoni med urna kan genomföras precis som vid jordbegravning.

Direktkremation

Den avlidne läggs i en kista som förs till ett krematorium direkt utan föregående ceremoni och därefter gravsätts urnan på en plats som anhöriga önskat och närvarar vid gravsättningen.

Minneslund

När askan gravsätts i en minneslund sker det utan närvaro av anhöriga. Anhöriga blir underrättade om att gravsättningen genomförts.

Asklund/Askgravplats

Här gravsätts urnan på utsedd skötselfri gravplats i en asklund/askgravplats, där anhöriga får delta i gravsättningen och den avlidnes namn blir ingraverat.

Spridning eller sänkning vid havet

Anhöriga hämtar urnan med aska och sprider den på önskad plats. 

Kolumbarium

Gravplatsen är en nisch där urnan placeras med en inskriptionsplatta framför.

Kontakta oss

Stad

Uppvidinge

Contact Us

E-post: info@uppvidingebegravningar.se